Kendime Notlar – Geliştirici Makinesi Kurulumu

Yeni bir takıma gittiniz veya takımınıza yeni biri geldi. 1-2 gün makine kurulumları için zaman ayırmak gerekebilir. Bu süreyi en verimli kullanmak için ufak bir kaç araç işleri çok kolaylaştırabilir.

İlk işe başladığım veya sonrasında dahil olduğum şirketlerde genellikle şu adımları izleyerek adapte oldum.

 • Evrakların imzalanması.
 • Takım ile tanışma.
 • Teknik ekipmanın temin edilmesi için bekleme.
 • Teknik ekipmanın gelmesi.
 • Yüklemeler.
 • Takımdan bilgi alma.
 • Kodu okuma ve ilk kodu yazma.

Şu ana kadar bu akışın çok değişmediğinin farkına vardım. Bu süreci hızlandırmak için biraz araştırınca aşağıdaki adımları oluşturdum. Bu adımları kendi makinemi kurmak için de kullanıyorum.

Gereken Araçlar

Chocolatey

Linux ve MacOS işletim sistemlerinde varsayılan olarak bulunan paket yöneticisi Windows işletim sistemlerinde varsayılan olarak bulunmuyor. Ek yazılımlarla bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Benim kullandığım paket yöneticisi ise Chocolatey.

PowerShell

Windows işletim sistemine güç katan ve çoğu işlemin komut satırı üzerinden yapılmasına olanak sağlayan PowerShell.

Kurulum Adımları

Aşağıdaki reçete ile benim geliştirme yapamam için gereken bütün araçların olduğu bir kurulum yapıyor olacağım. Siz de kendi ihtiyaçlarınıza göre değişiklik yapabilirsiniz.

Paket Yöneticisi

İlk olarak paket yöneticimizi kuruyoruz[1]. Yönetici modunda bir PowerShell açıyoruz. Aşağıdaki kodu çalıştırarak yüklemeyi yapıyoruz.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072;
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Windows Bileşenleri

Geliştirme yaparken Windows üzerinde olan bazı ek özellikleri de kullanmam gerekiyor. Bu yüzden PowerShell ile bu ek özellikleri yüklüyorum[2].

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "<ek özelliğin adı>" -NoRestart

İşletim sisteminin sağladığı ek özellikleri öğrenmek için Get-WindowsOptionalFeature[3] PowerShell komutunu kullanıyorum. Çünkü işletim sisteminin versiyonu ya da türüne göre değişim olabiliyor. Benim kullandığım liste aşağıdadır.

 • Containers
 • MSMQ-Container
 • MSMQ-Server
 • MSMQ-Triggers
 • MSMQ-ADIntegration
 • MSMQ-HTTP
 • MSMQ-Multicast
 • Microsoft-Hyper-V-All
 • Microsoft-Hyper-V
 • Microsoft-Hyper-V-Tools-All
 • Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell
 • Microsoft-Hyper-V-Hypervisor
 • Microsoft-Hyper-V-Services
 • Microsoft-Hyper-V-Management-Clients

Yazılım Kurulumları

Geliştirme için gereken araçların hepsini Chocolatey desteği ile kuruyorum. Bu sayede çok daha hızlı kurulumları tamamlamış oluyorum[4].

choco install <paketin adı> -y

Genellikle varsayılan ayarlarını kullanarak kurulum yapıyorum. Sadece Visual Studio ek modül ayarlaması gerektiği için onun kurulumunu ek bir kaç parametre ekleyerek yapmam gerekiyor[5][6][7][8]. Yazılımlar için kullandığım liste aşağıdadır.

choco install visualstudio2019professional --params "`
--add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop;includeRecommended `
--add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetCoreTools;includeRecommended `
--add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb;includeRecommended `
--productKey <ürün anaktarı> `
"
 • googlechrome
 • sysinternals
 • everything
 • notepadplusplus
 • fiddler
 • filezilla
 • mremoteng
 • git
 • dotnetcore-sdk
 • nodejs
 • vscode
 • vscode-intellicode
 • vscode-csharp
 • vscode-powershell
 • vscode-markdownlint
 • vscode-csharpextensions
 • vscode-icons
 • vscode-docker
 • sql-server-management-studio
 • docker-desktop
 • winrar

Kodların Alınması

Kurulumu bitirdikten sonra sıra geldi geliştirme yaptığım projelerin kodlarını bilgisayarıma almaya. Bütün kodların GitHub üzerinde durmasından dolayı işim aslında çok rahat ama bu işi de komut satırı üzerinden yapıyorum.

GitHub üzerindeki hesabımda çoklu kimlik doğrulaması (Multi Factor Authentication) olmasından dolayı yetkilerini benim sadece geliştirme yapabileceğim kadar olmasına dikkat ettiğim bir erişim anahtarı ile yapıyorum[9][10][11].

Creating GitHub Personal Access Token
git clone https://<kullanıcı adı>:<erişim anahtarı>@github.com/fatihtatoglu/bluefish.git

Bütün kurulum bitti. Makineyi yeniden başlattıktan sonra artık geliştirme yapılabilir.

Gist (21.05.2020)

Geliştirme yaptığım makinem bozuldu ve tekrardan bu yazıya döndüm baktım ve bir eksiğimi gördüm. Şimdi o eksiğimi gideriyorum 🙂

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072;
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'));
view raw install-choco.ps1 hosted with ❤ by GitHub
choco install autohotkey googlechrome sysinternals everything notepadplusplus fiddler filezilla mremoteng git dotnetcore-sdk nodejs vscode vscode-intellicode vscode-csharp vscode-powershell vscode-markdownlint vscode-csharpextensions vscode-icons sql-server-management-studio winrar slack -y

Referanslar

chevron_left
chevron_right

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Comment
Name
Email
Website